Privaatsus

Teeme kõik, et kaitsta Pildikas.eu kasutajate andmeid. Kliendiandmete hoidmisel ja väljastamisel lähtume järgmistest tegevuspõhimõtetest:

Isiklik informatsioon

Kui soovite saada Pildikas.eu kasutaja staatust, siis registreerumisel küsime teilt näiteks meiliaadressi, nime jne.
* Teie meiliaadressi kasutame ainult mängu võitjaga ühenduse saamiseks ning vajadusel e-poe klientidega suhtlemiseks kui on tegemist mõne segadusega seoses tellimusega.
* Me piirdume info kogumisel vähimaga, mida vajame klientide kvaliteetse teenindamise huvides.
* Me ei avalikusta kliendiandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui me oleme saanud selleks kliendi nõusoleku kas lepingus või muul viisil fikseerituna või kui seda nõutakse meilt seadusega.
* Me püüame hoida kliendiandmeid täielikena, ajakohastena ning korrektsetena.
* Pildikas.eu võimaldab muuta või teha parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel.

Informatsioon kõigi Pildikas.eu külastajate kohta

Põhiliselt kogume andmeid oma külastajate kohta üldiselt, näiteks: missugust lehekülge kõige rohkem külastatakse ja missugust teenust kasutatakse. Kasutame sellist infot statistilistel eesmärkidel. See aitab meil välja selgitada, mis huvitab kliente kõige rohkem ja mis on nende jaoks vajalik. Tänu sellisele infole saame parandada oma teenuste kvaliteeti.